Hyzmat

Önümçiligiň we bilimiň birleşmesi |Döretmek we paýlaşmak |Win-win

Ösen enjamlar

Beifang Mugallymçylyk we gözleg merkezinde 13,000 inedördül metrlik awtoulag tejribe merkezi bar, akylly awtoulaglar pudagynda "önümçilik, öwretmek we gözleg" üçin ýokary hilli platforma döredýär;Teslanyň pilotsyz sürüjisi, täze energiýa, gibrid ulag okuw bazalarynyň gurluşygyna we birnäçe milli patentiň garaşsyz gözlegine we işlenip düzülmegine, okuwçylaryň birnäçe gezek sökülmegi we amal edilmegi üçin köpçülikleýin enjamlar

H63A4579

Müňe golaý milli patenti özbaşdak gözlemek we ösdürmek

xiao-qi-he-zuo-(2)

Tesla sürüjisiz okuw platformasy

xiao-qi-he-zuo-(6)

Okuw kitaplaryny redaktirlemek we neşir etmek bölümi

xiao-qi-he-zuo-(5)

Özbaşdak redaktirlenen okuw materiallary, ugurtapyjylyk we bilim

Okuw materiallarynyň doly toplumy bilen üpjün ediň

Beifang okuw kitaby gözleg merkezi amaly okuw kitaplaryny özbaşdak ösdürýär we okuwçylar hemişe täze energiýa sürüjisiz ýokary tehnologiýa bilen yzygiderli hereket edip biler ýaly okuw kitaplary her ýyl yzygiderli täzelenýär.Bazara ýakyn, işe ýakyn, pudaga we talyplara ýakyn bolmak ýörelgesine eýeriň.

Mugt mugallymlary taýýarlamak

Awtoulag abatlaýyş hünärmenlerinden, birinji hatar awtoulag abatlaýyş inersenerlerinden, tejribeli awtoulag abatlaýyş tehniklerinden we awtoulag gözleg işgärlerinden ybarat güýçli we ýokary derejeli mugallymlar topary bar.Okuw usuly tehnikleriň we okuwçylaryň birleşmegini (okatmagyň integrasiýasy), wezipeleriň we kurslaryň integrasiýasy (post we synpyň integrasiýasy), çeşmeleriň we synp otaglarynyň integrasiýasy (senagat we bilim integrasiýasy) amala aşyrylýar.Hyzmatdaşda mugallym ýetmezçilik etse, demirgazykdan gelen mugallym ilki bilen bu wezipäni alyp biler we hyzmatdaşdan gelen mugallym diňe okuwdan soň öwredip biler.

c-(5)

Awtoulag abatlaýyş maýoryny gurduň, hemme zat men tarapyndan

xiao-qi-he-zuo-(7)

Okuw gutarandan soň, şahadatnamany alyp bilersiňiz

xiao-qi-he-zuo-(3)

BYD Qin güýçli batareýa paket mehanizmi

xiao-qi-he-zuo-(4)

Corolla şassi ulgamynyň iş prinsipi

Onlaýn okatmagy goldamak

Beifang Hünär Bilimi, okuwçylar üçin "akylly hünär okuwy" onlaýn kurs platformasyny üns bilen gurmak üçin güýçli mugallymlara we okuw çeşmelerine daýanýar.Täze energiýa ulaglarynyň amaly işleýşi, umumy awtoulag näsazlyklary we tehniki hyzmat, awtoulaglara tehniki hyzmat we beýleki köpçülikleýin hilli wideo kurslary bar, tehniki ussatlar wideo diagnostikasy awtoulaglary bejermek, awtoulaglary bejermek endiklerini hemme taraplaýyn kämilleşdirmek, ykjam öwreniş we geljekki karýeraňyz!

Awtoulag okuw esbaplary, biz hünärmen