Hyzmat

Önümçiligiň we bilimiň birleşmegi |Döretmek we paýlaşmak |Win-win

Ösen enjamlar

Beifang Mugallymçylyk we gözleg merkezi 30,000㎡ meýdany tutýar China bu Hytaýda öňdebaryjy marka, akylly ýangyç hereketlendirijisiniň ýyllyk ýangyç hereketlendirijiniň modelleri, gibrid güýç, wodorod energiýasy, elektrik energiýasy, sürüjisiz tehnologiýa, Akyl ulgamy baglanyşyk we başgalar, hünär okuwy üçin amatly.

H63A4579

Müňe golaý milli patenti özbaşdak gözlemek we ösdürmek

xiao-qi-he-zuo- (2)

Sürüjisiz okuw platformasy

xiao-qi-he-zuo- (6)

Okuw kitaplaryny redaktirlemek we neşir etmek bölümi

xiao-qi-he-zuo- (5)

Özbaşdak redaktirlenen okuw materiallary, ugurtapyjylyk we bilim

Okuw materiallarynyň we onlaýn kurslaryň doly toplumyny hödürläň

Beifang okuw kitaby gözleg merkezi amaly okuw kitaplaryny özbaşdak ösdürýär we okuw kitaplary okuwçylaryň elmydama täze energiýa sürüjisiz ýokary tehnologiýa bilen aýakdaş gitmegi üçin her ýyl yzygiderli täzelenýär.Bazara ýakyn, işe ýakyn, pudaga we talyplara ýakyn bolmak ýörelgesine eýeriň.

Mugallymlary mugt taýýarlamak

Awtoulag abatlaýyş hünärmenlerinden, birinji hatar awtoulag abatlaýyş inersenerlerinden, tejribeli awtoulag abatlaýyş tehniklerinden we awtoulag gözleg işgärlerinden ybarat güýçli we ýokary derejeli mugallymlar topary bar.Okuw usuly tehnikleriň we okuwçylaryň, wezipeleriň we kurslaryň birleşmegini amala aşyrýar.

c- (5)

Awtoulag abatlaýyş maýoryny gurduň, hemme zat men tarapyndan edildi

xiao-qi-he-zuo- (7)

Okuw hünärli bolansoň, şahadatnamany saklamak ulanylyp bilner

xiao-qi-he-zuo- (3)

BYD Qin güýçli batareýa paket mehanizmi

xiao-qi-he-zuo- (4)

Corolla şassi ulgamynyň iş prinsipi

Onlaýn okatmagy goldamak

Beifang Hünär Bilimi, okuwçylar üçin "akylly hünär bilimi" onlaýn kurs platformasyny üns bilen gurmak üçin güýçli mugallymlara we okuw çeşmelerine bil baglaýar.Täze energiýa ulaglarynyň amaly işleýşi, umumy awtoulag näsazlyklary we tehniki hyzmat, awtoulaglara tehniki hyzmat we beýleki köpçülikleýin hilli wideo kurslary bar, tehniki ussatlar wideo diagnozy awtoulag abatlaýyş, awtoulag abatlaýyş endiklerini hemme taraplaýyn kämilleşdirmek, ykjam öwreniş we geljekki karýera!

Awtoulag okuw esbaplary, biz hünärmen