ÖNÜMLER

BIZ BARADA

KOMPANI PRA PROFILI

“Beifang” okuw gurallary gözleg merkezi 1993-nji ýylda esaslandyryldy we ABŞ-nyň Keýman şäherinde hasaba alyndy.30 ýyl töweregi okuw esbaplaryna we enjamlaryna bagyşlanan 13,000 inedördül metr okuw esbaplarynyň önümçilik we tejribe bazasy bar.Iki hünärli mugallymlary taýýarlamak bazasy.Okatmak, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat etmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Milli derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Logotip

 • xdfdd1
 • xdfdd2
 • xdfdd3
 • xdfdd4
 • xdfdd5
 • xdfdd6
 • xdfdd7
 • xdfdd8
 • xdfdd9

Akylly enjamlar

Üstünlik

 • Advanced Equipment
  Üstünlik

  Ösen enjamlar

  Beifang Mugallymçylyk we gözleg merkezinde 13,000 inedördül metrlik awtoulag tejribe merkezi bar, akylly awtoulaglar pudagynda "önümçilik, öwretmek we gözleg" üçin ýokary hilli platforma döredýär;Teslanyň pilotsyz sürüjisi, täze energiýa, gibrid ulag okuw bazalarynyň gurluşygyna we birnäçe milli patentiň garaşsyz gözlegine we işlenip düzülmegine, okuwçylaryň birnäçe gezek sökülmegi we amal edilmegi üçin köpçülikleýin enjamlar
  Has giňişleýin gör
 • Provide a full set of teaching materials
  Üstünlik

  Okuw materiallarynyň doly toplumy bilen üpjün ediň

  Beifang okuw kitaby gözleg merkezi amaly okuw kitaplaryny özbaşdak ösdürýär we okuwçylar hemişe täze energiýa sürüjisiz ýokary tehnologiýa bilen yzygiderli hereket edip biler ýaly okuw kitaplary her ýyl yzygiderli täzelenýär.Bazara ýakyn, işe ýakyn, pudaga we talyplara ýakyn bolmak ýörelgesine eýeriň.
  Has giňişleýin gör
 • Free teacher training
  Üstünlik

  Mugt mugallymlary taýýarlamak

  Awtoulag abatlaýyş hünärmenlerinden, birinji hatar awtoulag abatlaýyş inersenerlerinden, tejribeli awtoulag abatlaýyş tehniklerinden we awtoulag gözleg işgärlerinden ybarat güýçli we ýokary derejeli mugallymlar topary bar.Okuw usuly tehnikleriň we okuwçylaryň birleşmegini (okatmagyň integrasiýasy), wezipeleriň we kurslaryň integrasiýasy (post we synpyň integrasiýasy), çeşmeleriň we synp otaglarynyň integrasiýasy (senagat we bilim integrasiýasy) amala aşyrylýar.Hyzmatdaşda mugallym ýetmezçilik etse, demirgazykdan gelen mugallym ilki bilen bu wezipäni alyp biler we hyzmatdaşdan gelen mugallym diňe okuwdan soň öwredip biler.
  Has giňişleýin gör
 • Supporting online teaching
  Üstünlik

  Onlaýn okatmagy goldamak

  Beifang Hünär Bilimi, okuwçylar üçin "akylly hünär okuwy" onlaýn kurs platformasyny üns bilen gurmak üçin güýçli mugallymlara we okuw çeşmelerine daýanýar.Täze energiýa ulaglarynyň amaly işleýşi, umumy awtoulag näsazlyklary we tehniki hyzmat, awtoulaglara tehniki hyzmat we beýleki köpçülikleýin hilli wideo kurslary bar, tehniki ussatlar wideo diagnostikasy awtoulaglary bejermek, awtoulaglary bejermek endiklerini hemme taraplaýyn kämilleşdirmek, ykjam öwreniş we geljekki karýeraňyz!
  Has giňişleýin gör

HABARLAR

100 colleges and Universities

100 kollej we uniwersitet

Beifang okuw esbaplary 5g akylly awtoulag internet birikmesiniň döwrüni ýakyndan yzarlaýar we 100 ýokary derejeli strategiki hyzmatdaşlara ýetdi ......

Aerospace Science and Technology International Exchange Center and Beifang International Vocational Education Group signed an agreement
2021-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Hytaý Aerokosmos Ylym we Tehnologiýa Halkara alyş-çalyş merkezi Cao Zhenfeng, c ...
Beifang teaching aids enter the School of Vehicle and Mobility of Tsinghua University
“Beifang Automotive International Education Group” tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen awtoulag okuw enjamlary ...