ÖNÜMLER

HABARLAR

“ASEAN Expo 2022” sergisinde üýtgeşmeler dünýäsine ylham bermek üçin “Beifang” tehnologiýa güýjüni ulanmak
2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Guangxi şäheriniň Nanning şäherinde 19-njy ASEAN sergisi açyldy, takmynan 50 nat ...
Beifang Ykdysady agregasiýa täsirini görkezýär
13 000 inedördül metrlik Beýfang awtoulag öwrediş enjamlary akylly zawodynda (Beifang) awtoulag bilim merkezi ...

hyzmatdaşlygy

 • logo_img- (2)
 • logo_img- (3)
 • logo_img- (4)
 • logo_img- (5)
 • logo_img- (7)
 • logo_img- (9)
 • logo_img- (10)
 • logo_img- (12)
 • logo_img- (16)
 • logo_img- (18)
 • logo_img- (19)
 • logo_img- (21)
 • logo_img- (22)
 • logo_img- (23)
 • logo_img- (24)
 • logo_img- (25)
 • logo_img- (26)
 • logo_img- (28)
 • logo_img- (31)
 • logo_img- (32)
 • logo_img- (34)
 • logo_img- (35)
 • logo_img- (36)
 • logo_img- (39)
 • logo_img- (40)
 • logo_img- (43)
 • logo_img- (44)
 • logo_img- (33)
 • logo_img- (29)
 • logo_img- (17)
 • logo_img- (41)
 • logo_img- (37)
 • logo_img- (20)
 • logo_img- (38)
 • logo_img- (15)
 • logo_img- (11)
 • logo_img- (8)
 • logo_img- (14)
 • logo_img- (30)
 • logo_img- (42)
 • logo_img- (1)
 • logo_img- (6)
 • logo_img- (27)
 • logo_img- (13)

Akylly enjamlar

Üstünlik

 • Ösen enjamlar
  Üstünlik

  Ösen enjamlar

  Beifang mugallymçylyk kömegi we gözleg merkezinde 13,000 inedördül metrlik awtoulag tejribe merkezi bar, akylly awtoulaglar pudagynda "önümçilik, okatmak we gözleg" üçin ýokary hilli platforma döredýär;pilotsyz sürmek, täze energiýa, gibrid ulag okuw bazalarynyň gurluşygyna we birnäçe milli patentiň garaşsyz gözlegine we işlenip düzülmegine maýa goýmak, talyplar üçin birnäçe gezek sökmek we amal etmek üçin köpçülikleýin enjamlar
  Has giňişleýin gör
 • Okuw materiallarynyň doly toplumy bilen üpjün ediň
  Üstünlik

  Okuw materiallarynyň doly toplumy bilen üpjün ediň

  Beifang okuw kitaby gözleg merkezi amaly okuw kitaplaryny özbaşdak ösdürýär we okuw kitaplary okuwçylaryň elmydama täze energiýa sürüjisiz ýokary tehnologiýa bilen aýakdaş gitmegi üçin her ýyl yzygiderli täzelenýär.Bazara ýakyn, işe ýakyn, pudaga we talyplara ýakyn bolmak ýörelgesine eýeriň.
  Has giňişleýin gör
 • Mugallymlary mugt taýýarlamak
  Üstünlik

  Mugallymlary mugt taýýarlamak

  Awtoulag abatlaýyş hünärmenlerinden, birinji hatar awtoulag abatlaýyş inersenerlerinden, tejribeli awtoulag abatlaýyş tehniklerinden we awtoulag gözleg işgärlerinden ybarat güýçli we ýokary derejeli mugallymlar topary bar.Okuw usuly tehnikleriň we okuwçylaryň birleşmegini (okatmagyň integrasiýasy), wezipeleriň we kurslaryň integrasiýasy (poçta we synpyň integrasiýasy), çeşmeleriň we synp otaglarynyň integrasiýasy (senagat we bilim integrasiýasy) amala aşyrylýar.Hyzmatdaşda mugallym ýetmezçilik etse, demirgazykdan gelen mugallym ilki bu wezipäni alyp biler we hyzmatdaşdan gelen mugallym diňe okuwdan soň öwredip biler.
  Has giňişleýin gör
 • Onlaýn okatmagy goldamak
  Üstünlik

  Onlaýn okatmagy goldamak

  Beifang Hünär Bilimi, okuwçylar üçin "akylly hünär bilimi" onlaýn kurs platformasyny üns bilen gurmak üçin güýçli mugallymlara we okuw çeşmelerine bil baglaýar.Täze energiýa ulaglarynyň amaly işleýşi, umumy awtoulag näsazlyklary we tehniki hyzmat, awtoulaglara tehniki hyzmat we beýleki köpçülikleýin hilli wideo kurslary bar, tehniki ussatlar wideo diagnozy awtoulag abatlaýyş, awtoulag abatlaýyş endiklerini hemme taraplaýyn kämilleşdirmek, ykjam öwreniş we geljekki karýera!
  Has giňişleýin gör

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Beifang Mugallymçylyk enjamlary R&D instituty 1993-nji ýylda esaslandyryldy we Keýmanda hasaba alyndy.30 ýyla golaý okuw esbaplaryna we enjamlaryna bagyşlanan 13,000 inedördül metr okuw esbaplarynyň önümçilik we tejribe bazasy bar.Iki hünärli mugallymlary taýýarlamak bazasy.Okatmak, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Milli derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana.