Biz bilen habarlaşyň

Pekin Jiýang Beifang Halkara Bilim Tehnologiýasy Co., Ltd.

KÖMEK GEREK?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

BIZ bilen habarlaşyň

Müşderilere ygtybarly önümler bilen tüýs ýürekden üpjün ediň, gowy satuw we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny dörediň we ýokary hilli önümleri döretmek arkaly dünýä senagaty-bilim bilen birleşdirilen paýhas bilim ekologiýa platformasyny gurmaga çalyşyň.Bilim çeşmeleri okatmagy has täsirli edýär.Global agent işe almak dowam edýär!

nyşan (3)Salgysy:Heifi welaýatynyň Handan şäheri, Guangping etraby, Kunşan ýoly, Beifang mugallymçylyk kömegi we gözleg merkezi

 nyşan (4)  Whatsapp:+86 17611016688

 nyşan (4)  Whatsapp:+86 13020031100

 nyşan (4)  Skype:+86 17611016688

 nyşan (4)  Skype:+86 13020031100

24 sagat onlaýn

24 sagat onlaýn