Biz bilen habarlaşyň

Pekin Jiýang Beifang Halkara Bilim Tehnologiýasy Ltd.

KÖMEK GEREK?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

BIZ bilen habarlaşyň

Müşderilere ygtybarly önümler bilen tüýs ýürekden üpjün ediň, gowy satuw we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny dörediň we ýokary hilli önümleri döretmek arkaly global senagat-bilim bilen birleşdirilen paýhas bilim ekologiýa platformasyny gurmaga çalyşyň.Bilim çeşmeleri okatmagy has täsirli edýär.Global agent işe almak dowam edýär!

icon (3)Salgysy:Heifi welaýatynyň Handan şäheri, Guangping etraby, Kunşan ýoly, Beifang mugallymçylyk kömek gözleg merkezi

 icon (4)  E-poçta: rickyyhuang@163.com

24 sagat onlaýn