Täze energiýa ulaglary batareýasynyň moduly okuw platformasy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:BF-Batareýa-DP

1. Daşarky elektrik üpjünçiligi: AC 220V ± 10% 50Hz

2. Iş naprýa .eniýesi: DC 400V

3. Iş temperaturasy: -40 ℃ ~ + 50 ℃


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze energiýa ulaglary batareýasynyň moduly okuw platformasy

Görnüşi:BF-Batareýa-DP

1. Daşarky elektrik üpjünçiligi: AC 220V ± 10% 50Hz

2. Iş naprýa .eniýesi: DC 400V

3. Iş temperaturasy: -40 ℃ ~ + 50 ℃

surat11

Aýratynlyk

Täze energiýa ulagy batareýasynyň modul okuw platformasy, asyl ulagyň gurluşynyň paýyna esaslanýar, hünär bilimini bahalandyrmak ülňülerine we okuw taslamalaryna laýyk gelýär we demirgazyk köp integrirlenen okuw platformasy bilen birleşdirilip bilner;

Okuw platformasy şulary öz içine alýar: öňdäki garaşsyz asma, yzky burulýan şöhle ýarym garaşsyz asma, kuwwatly batareýa moduly, motor dolandyryş moduly we ş.m .;

Köp öwrediji platforma batareýany dolandyrmak ulgamyny, esasy polo positiveitel kontaktory, temperatura datçigini, ýokary woltly röle we ş.m .;

Köp adamly okuw platformasynda kemçilikleri düzýän enjamlar, maglumat ýygnamak enjamlary we amaly okuw gollanmasy ýaly goldaw materiallary bar.

Okuwyň mazmuny

Täze energiýa ulagy batareýasynyň modulyny öwretmek platformasynda talyplar garaşsyz okuw we mugallymlaryň görkezmesi arkaly aşakdakylary tamamlap bilerler:
1. Kuwwatly batareýa paketiniň gurluş ýörelgesini bilmek we düşünmek;
2. Kuwwatly batareýa paketiniň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy;
3. Batareýany dolandyrmak ulgamynyň gurluş ýörelgelerini tanamak we düşünmek;
4. Batareýany dolandyrmak ulgamynyň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy;
5. Naprýatageeniýäni kesgitlemek bölüminiň gurluş ýörelgesini öwrenmek;
6. Naprýatageeniýäni anyklaýyş bölüminiň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy;
7. Häzirki datçigiň gurluş ýörelgesini öwrenmek;
8. Häzirki datçigiň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy;
9. Temperatura datçiginiň gurluş ýörelgesini öwrenmek;
10. Temperatura datçiginiň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy;
11. izolýasiýa kesgitleme modulynyň gurluş ýörelgesini öwrenmek;
12. izolýasiýany kesgitlemek modulynyň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy;
13. volokary woltly dolandyryş modulynyň gurluş ýörelgesini öwrenmek;
14. volokary woltly dolandyryş modulynyň nädogry ýüze çykarylmagy we diagnozy.

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň