Merdiwan böleklerini oturtmak we sazlamak okuw enjamlary (in engineeringenerçilik)

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HK-2014

1. Giriş elektrik üpjünçiligi: üç fazaly dört simli (ýa-da üç fazaly bäş simli) AC380V ± 10% 50Hz

2. Göwrümi: <8kVA

3. Ölçegleri: 7800mm (uzyn) × 1600mm (W) × 4000mm (W)

4. Howpsuzlygy goramak: gorag topraklary, aşa ýüklemek, aşa köp, häzirki syzmak funksiýasy, milli standartlara laýyklykda howpsuzlyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Merdiwan böleklerini oturtmak we sazlamak okuw enjamlary (in engineeringenerçilik)

Görnüşi:HK-2014

1. Giriş elektrik üpjünçiligi: üç fazaly dört simli (ýa-da üç fazaly bäş simli) AC380V ± 10% 50Hz

2. Göwrümi: <8kVA

3. Ölçegleri: 7800mm (uzyn) × 1600mm (W) × 4000mm (W)

4. Howpsuzlygy goramak: gorag topraklary, aşa ýüklemek, aşa köp, häzirki syzmak funksiýasy, milli standartlara laýyklykda howpsuzlyk.

surat10

Aýratynlyk

Eskalatorlar elektrik bilen işleýän we köp sanly we üznüksiz ugurda ýolagçylary gatnadyp bilýän açyk ulag enjamlarydyr.

Ykjam gurluşy, ygtybarly we ygtybarly, ýönekeý gurnama we tehniki hyzmat we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. Şonuň üçin stansiýalar, duralgalar, söwda merkezleri we ş.m. ýaly uly we konsentrirlenen ýolagçy gatnawy bolan ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

Bu eskalatoryň daşamak ukyby bar, her geçiriji bölegi arassalanan metal böleklerden ýasalýar.

Okuwyň mazmuny

1, eskalator goltuk gurnamak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

2, merdiwan merdiwanlaryny oturtmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

3, eskalator çekiş maşyn ulgamyny gurmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

4, merdiwanly hereketlendiriji mehanizm gurmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

5, eskalator mehaniki tersine garşy ulgam, elektrik tersine garşy ulgam gurmak we işe giriziş okuw enjamlary

6, merdiwan ýaglaýyş ulgamyny ýygnamak we synag synag enjamlary

7, merdiwan howpsuzlygyny goramak ulgamyny ýygnamak we hereket synag synag enjamlary.

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň