Merdiwan böleklerini gurnamak we sazlamak üçin okuw enjamlary (in engineeringenerçilik)

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HK-2014

1. Giriş elektrik üpjünçiligi: üç fazaly dört simli (ýa-da üç fazaly bäş simli) AC380V ± 10% 50Hz

2. Göwrümi: <8kVA

3. Ölçegleri: 7800mm (uzyn) × 1600mm (W) × 4000mm (W)

4. Howpsuzlygy goramak: gorag topraklary, artykmaç ýüklemek, aşa köp çykmak, häzirki gorag funksiýasy, milli standartlara laýyklykda howpsuzlyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Merdiwan böleklerini gurnamak we sazlamak üçin okuw enjamlary (in engineeringenerçilik)

Görnüşi:HK-2014

1. Giriş elektrik üpjünçiligi: üç fazaly dört simli (ýa-da üç fazaly bäş simli) AC380V ± 10% 50Hz

2. Göwrümi: <8kVA

3. Ölçegleri: 7800mm (uzyn) × 1600mm (W) × 4000mm (W)

4. Howpsuzlygy goramak: gorag topraklary, artykmaç ýüklemek, aşa köp çykmak, häzirki gorag funksiýasy, milli standartlara laýyklykda howpsuzlyk.

image10

Aýratynlyk

Eskalatorlar elektrik energiýasy bilen işleýän we köp sanly we üznüksiz ugurda ýolagçylary göterip bilýän açyk ulag enjamlarydyr.

Ykjam gurluşyň, ygtybarly we ygtybarly, ýönekeý gurnama we tehniki hyzmatyň aýratynlyklaryna eýedir. Şonuň üçin stansiýalar, duralgalar, söwda merkezleri we ş.m. ýaly uly we konsentrirlenen ýolagçy gatnawy bolan ýerlerde giňden ulanylyp bilner.

Bu eskalatoryň daşamak ukyby bar, her geçiriş bölegi arassalanan metal böleklerden ýasalýar.

Okuwyň mazmuny

1, eskalator goltugy gurmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

2, merdiwan merdiwanlaryny oturtmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

3, eskalator çekiş maşyn ulgamyny gurmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

4, merdiwan sürüjisi mehanizmini gurmak we amaly okuw enjamlaryny sazlamak

5, eskalator mehaniki tersine garşy ulgam, elektrik tersine garşy ulgam gurmak we işe girizmek üçin okuw enjamlary

6, merdiwan çalgy ulgamyny ýygnamak we synag synag enjamlary

7, merdiwan howpsuzlygyny goramak ulgamyny ýygnamak we synag synag synag enjamlary.

zhi-yang-she-bei

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň