Geely EV450 anatomiki displeý awtoulagyny kesdi

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:BF / JLZC

Iň ýokary güýç:120kW

Öňki motoryň iň ýokary momenti:250N · m

Bedeniň ululygy:4631mm × 1789mm × 1495mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Geely EV450 Disseksiýa awtoulagy

Görnüşi:BF / JLZC

Iň ýokary güýç:120kW

Öňki motoryň iň ýokary momenti:250N · m

Bedeniň ululygy:4631mm × 1789mm × 1495mm

surat14

Aýratynlyklary

1. Geely New Energy EV450 ulagyň süýşüriji gapagy, öň aýna, ýokarky, aşaky plastinka we yzky aýna gural paneli awtoulagyň dürli gurnama ýerlerini görkezmek üçin ulanylýar;

2. Goşmaça ulgam: ýüze çykaryş terminaly, näsazlyklary sazlamak ulgamy we ş.m., merkezi konsoldan okuw tagtasyna gurşun signallary, okuw tagtasynda esasy awtoulagyň esasy dolandyryş bölümini we birikdiriji terminallaryny çyzyň, hakyky wagt signalyna göni gözegçilik ediň sürüjiniň ulgamynyň we dürli parametrleriň üýtgeýän kanunlaryny özleşdiriň

Okuwyň mazmuny

1. Arassa elektrik ulagynyň her ulgamynyň umumy ýerleşişini bilmek

2. Arassa elektrik ulagynyň çarçuwalarynyň we korpus panelleriniň umumy gurluşyny bilmek

3. Arassa elektrik energiýasy ulgamyny tanamak

4. Arassa elektrik hereketlendiriji ulgamyny tanamak

5. Arassa elektrik tormoz ulgamyny tanamak

6. Arassa elektrik ýöriş ulgamyny tanamak

7. Arassa elektrik asma ulgamyny tanamak

8. Arassa elektrik güýji dolandyryş ulgamyny tanamak

9. Arassa elektrik elektrik ulgamyny tanamak

10. Arassa elektrik batareýasyny dolandyrmak ulgamyny tanamak

11. Arassa elektrik ulagyna hyzmat ediş elementleri we esasy nokatlar

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň