Corolla şassi ulgamynyň okuw platformasy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:BF-Corolla-DP

1. Ölçegleri: 4300 × 2100 × 1320mm (uzynlygy × ini × beýikligi)

2. Daşarky elektrik üpjünçiligi: AC 220V ± 10% 50Hz

3. Işleýän naprýa .eniýe: DC 400V

4. Işleýiş temperaturasy: -40 ℃ ~ + 50 ℃

5. Pes woltly dolandyryş iş güýji: DC12V

6. Kuwwatly batareýanyň görnüşi: üç taraplaýyn litiý kuwwatly batareýa bir öýjük

7. Kuwwatly batareýa paketiniň kuwwaty: 82kWt

8. Iş temperaturasy: -20 ° ~ 60


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Corolla şassi ulgamynyň okuw platformasy

Görnüşi:BF-Corolla-DP

1. Ölçegleri: 4300 × 2100 × 1320mm (uzynlygy × ini × beýikligi)

2. Daşarky elektrik üpjünçiligi: AC 220V ± 10% 50Hz

3. Işleýän naprýa .eniýe: DC 400V

4. Işleýiş temperaturasy: -40 ℃ ~ + 50 ℃

5. Pes woltly dolandyryş iş güýji: DC12V

6. Kuwwatly batareýanyň görnüşi: üç taraplaýyn litiý kuwwatly batareýa bir öýjük

7. Kuwwatly batareýa paketiniň kuwwaty: 82kWt

8. Iş temperaturasy: -20 ° ~ 60

Corolla chassis system training platform

Aýratynlyk

“Corolla” şassi ulgamynyň okuw platformasy, hünär okuwyna baha beriş ülňülerine we okuw taslamalaryna laýyk gelýän, asyl ulag gurluşynyň ululygyna esaslanyp işlenip düzüldi we demirgazyk köp integrirlenen okuw platformasy bilen birleşdirilip bilner;

Okuw platformasy şulary öz içine alýar: şassi kuwwatly dolandyryş ulgamy, tormoz ulgamy, içerki ýangyç dwigateli ýangyç saklaýyş tanky, kuwwatly batareýa toplumy we ş.m .;

Köp adamly okuw platformasy batareýany dolandyrmak ulgamyny, esasy polo positiveitel kontaktory, temperatura datçigini, ýokary woltly röle we ş.m .;

Köp adamly okuw platformasynda ýalňyş sazlaýjy enjamlar, maglumat ýygnamak enjamlary we amaly okuw gollanmasy ýaly goldaw materiallary bar.

Okuwyň mazmuny

“Corolla” şassi ulgamynyň okuw platformasynda diňleýjilere mugallymlar ýolbaşçylyk edip bilerler we ýetmek üçin özbaşdak öwrenip bilerler:

1. “Toyota” gibrid ulaglarynyň elektrik geçiriş tertibine düşünmek;

2. “Toyota” gibrid ulagyň hereketlendiriji ulgamynyň gurluş ýörelgelerini tanamak we düşünmek;

3. “Toyota” gibrid ulaglarynyň sürüjilik ulgamyny näsazlyklary düzeltmek we abatlamak;

4. Batareýany dolandyrmak ulgamy täze energiýa ulaglary üçin ýörite dekoder arkaly ýalňyş kodlaryny we ýalňyş kodlaryny arassalap, dinamiki maglumatlar akymlaryny, parametr sazlamalaryny we beýleki anyklaýyş funksiýalaryny okap biler.

5

6. Batareýanyň naprýa .eniýesini, batareýanyň temperaturasyny we röle gözegçilik signallaryny stend bilen birikdirip kesgitläp bolýar.

zhi-yang-she-bei

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň