Corolla şassi ulgamynyň okuw platformasy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:BF-Corolla-DP

1. Ölçegleri: 4300 × 2100 × 1320mm (uzynlygy × ini × beýikligi)

2. Daşarky elektrik üpjünçiligi: AC 220V ± 10% 50Hz

3. Iş naprýa .eniýesi: DC 400V

4. Iş temperaturasy: -40 ℃ ~ + 50 ℃

5. Pes woltly dolandyryş iş güýji: DC12V

6. Kuwwatly batareýanyň görnüşi: üçünji litiý kuwwatly batareýa bir öýjük

7. Kuwwatly batareýa paketiniň kuwwaty: 82kWt

8. Iş temperaturasy: -20 ° ~ 60


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Corolla şassi ulgamynyň okuw platformasy

Görnüşi:BF-Corolla-DP

1. Ölçegleri: 4300 × 2100 × 1320mm (uzynlygy × ini × beýikligi)

2. Daşarky elektrik üpjünçiligi: AC 220V ± 10% 50Hz

3. Iş naprýa .eniýesi: DC 400V

4. Iş temperaturasy: -40 ℃ ~ + 50 ℃

5. Pes woltly dolandyryş iş güýji: DC12V

6. Kuwwatly batareýanyň görnüşi: üçünji litiý kuwwatly batareýa bir öýjük

7. Kuwwatly batareýa paketiniň kuwwaty: 82kWt

8. Iş temperaturasy: -20 ° ~ 60

Corolla şassi ulgamynyň okuw platformasy

Aýratynlyk

“Corolla” şassi ulgamy okuw platformasy, hünär biliminiň bahalandyryş ülňülerine we okuw taslamalaryna laýyk gelýän, asyl ulag gurluşynyň paýyna esaslanyp işlenip düzüldi we demirgazyk köp integrirlenen okuw platformasy bilen birleşdirilip bilner;

Okuw platformasy şulary öz içine alýar: şassi kuwwatly dolandyryş ulgamy, tormoz ulgamy, içerki ýangyç dwigateli ýangyç saklaýjy tank, kuwwatly batareýa paketi we ş.m .;

Köp öwrediji platforma batareýany dolandyrmak ulgamyny, esasy polo positiveitel kontaktory, temperatura datçigini, ýokary woltly röle we ş.m .;

Köp adamly okuw platformasynda kemçilikleri düzýän enjamlar, maglumat ýygnamak enjamlary we amaly okuw gollanmasy ýaly goldaw materiallary bar.

Okuwyň mazmuny

Corolla şassi ulgamy okuw platformasynda diňleýjiler mugallymlar tarapyndan dolandyrylyp bilner we ýetmek üçin özbaşdak öwrenip bilerler:

1. “Toyota” gibrid ulaglarynyň elektrik geçiriş tertibine düşünmek;

2. “Toyota” gibrid ulagyň hereketlendiriji ulgamynyň gurluş ýörelgelerini tanamak we düşünmek;

3. “Toyota” gibrid ulaglarynyň sürüjilik ulgamyny näsazlyklary düzeltmek we abatlamak;

4. Batareýany dolandyrmak ulgamy täze energiýa ulaglary üçin ýörite dekoder arkaly näsazlyk kodlaryny we ýalňyş kodlaryny arassalap, dinamiki maglumatlar akymlaryny, parametr sazlamalaryny we beýleki anyklaýyş funksiýalaryny okap biler.

5

6. Batareýanyň naprýa .eniýesini, batareýanyň temperaturasyny we röle gözegçilik signallaryny stend bilen birikdirip kesgitläp bolýar.

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň