Enjamlary ýüklemek üçin toplumlaýyn okuw platformasy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKZZJX

Motor modeli:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa

Bahalandyrylan akym:8ml / rev

Ölçegleri:1450 × 680 × 1780mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enjamlary ýüklemek üçin toplumlaýyn okuw platformasy

Görnüşi:HKZZJX

Motor modeli:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa

Bahalandyrylan akym:8ml / rev

Ölçegleri:1450 × 680 × 1780mm

Enjamlary ýüklemek üçin toplumlaýyn okuw platformasy

Aýratynlyk

Gidrawlik ýükleýjiler maşyn gurluşygynyň esasy tehnikasydyr.In engineeringenerçilik gurluşygynda, gurluşyk ýollarynyň gurluşygynda, gidrawliki in engineeringenerçiliginde, milli goranyş berkitmelerinde we beýleki ýer gurluşyklarynda we magdan ýüklemek işlerinde giňden ulanylýar.Pyýada enjamlary hökmünde ýükleýjiler ýer işlerini, daşlary, boş harytlary we üýşmeleri ýüklemekde, götermekde we daşamakda giňden ulanylýar.Adükleýänler hem ýeňil küreklemek ukybyna eýedir.Soňky ýyllarda gidrotehniki tehnologiýada ýokary tehnologiýaly mikroelektronika tehnologiýasynyň ulanylmagy gurluşyk tehnikalarynyň we gurluşyk tehnikalarynyň hemmetaraplaýyn tehniki derejesini has ýokary we has ýokary etdi, bu enjamlaryň ygtybarlylygyny, amaly howpsuzlygyny, rahatlygyny we hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrdy. uýgunlaşmagy has güýçlidir.

1. Synag oturgyjy sowuk rulonly polatdan (plastmassa sepmek we poslama garşy bejermek bilen) ýasalýar we iş stolunyň gurluşyna we toplumlaýyn gözegçilik işine eýe.

2. Elektrik operasiýasyna gözegçilik edilmedik we gidrawlik stansiýasy gidrawliki stoluň esasy kabinetine ýerleşdirildi.Umumy gurluş ykjam we utgaşdyrylan, ýerleşişi owadan we jomart, amaly mümkinçiligi güýçli we 4-6 adam synag edip biler.

3. loadük maşynynyň doly metal gurluşy hakyky önüme görä azalýar.Synag wagtynda, gidrotehniki ulgam enjamy tejribe talaplaryna laýyklykda işletmek üçin işjeňleşdirilýär.

4. machineükleýiş maşyny, okuwçylaryň synagda maşynyň her böleginiň gurluşyna we iş ýörelgesine çuňňur düşünip bilmekleri üçin, enjamyň hakyky iş şertlerini hakykatdanam görkezip bilýän hakyky gurluşyna we peseldilen masştabyna laýyklykda ýasalýar.

5. Synag gözegçiligi el bilen dolandyryşy we awtomatiki gözegçiligi kabul edýär.

6. Synag bölekleri basyşa çydamly şlanglary kabul edýär we basyş 25Mpa ýetip biler.

7. Üç fazaly syzmakdan goramak bilen, çykyş naprýa; eniýesi 380V / 220V, ýere syzýan tok 30mA-dan geçende tok üpjünçiligi kesiler;elektrik gözegçiligi DC 24V elektrik üpjünçiligini kabul edýär we enjamyň nädogry işlemeginiň öňüni almak üçin aşa woltly gorag bilen.

Okuwyň mazmuny

1. Gidrawlik ýükleýiş tehnikasynyň görkeziş gözegçiligi
1) loadüklemek üçin, çelek ýüklenenden soň, roker silindri çelegi tersine öwürmek we ýokary götermek üçin uzalýar;
2) düşürmek operasiýasy, çelegi düşürmek (roker goly çelegi öwürmek üçin yza çekilýär) we gülläp ösýär.

2. Programmirläp bolýan gözegçilik ediji (PLC) elektrik dolandyryş synagy: maşyn-elektrik-gidrawliki toplumlaýyn dolandyryş synagy.
1) PLC görkezme programmirleme, merdiwan diagrammasy programmirleme okuwy;
2) PLC programma üpjünçiligini öwrenmek we ulanmak;
3) PLC bilen kompýuteriň arasynda aragatnaşyk we onlaýn düzediş;
4) Gidrotehniki dolandyryşda PLC-iň ulanylmagy we dolandyryş shemasynyň optimizasiýasy.

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň