Enjamlary ýüklemek üçin toplumlaýyn okuw platformasy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKZZJX

Motosikl modelleri:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa

Bahalandyrylan akym:8ml / wersiýa

Ölçegleri:1450 × 680 × 1780mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enjamlary ýüklemek üçin toplumlaýyn okuw platformasy

Görnüşi:HKZZJX

Motosikl modelleri:M3P4H523

Kuwwaty:2.2 KW

Tizlik:1420r / min

Nebit nasosynyň modeli:VAI-15F-A3

Bahalandyrylan basyş:7Mpa

Bahalandyrylan akym:8ml / wersiýa

Ölçegleri:1450 × 680 × 1780mm

Comprehensive training platform for loading machinery

Aýratynlyk

Gidrawlik ýükleýjiler maşyn gurluşygynyň esasy tehnikasydyr.In engineeringenerçilik gurluşygynda, gurluşyk ýol gurluşygynda, gidrawliki in engineeringenerçilikde, milli goranyş berkitmelerinde we beýleki ýer gurluşyklarynda we magdan ýüklemek işlerinde giňden ulanylýar.Walkingük daşaýan maşynlar, ýük daşamak, götermek we daşamak, daş, boş harytlar we üýşmeleňler ýük daşamakda giňden ulanylýar.Adükleýänler hem ýeňil küreklemek ukybyna eýedir.Soňky ýyllarda gidrotehniki tehnologiýada ýokary tehnologiýaly mikroelektronika tehnologiýasynyň ulanylmagy gurluşyk tehnikasynyň we gurluşyk tehnikasynyň hemmetaraplaýyn tehniki derejesini has ýokary we ýokary derejä çykardy, bu enjamlaryň ygtybarlylygyny, işleýiş howpsuzlygyny, amatlylygyny we hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrdy. uýgunlaşma has güýçlidir.

1. Synag skameýkasy sowuk togalanan polatdan (plastmassa pürküji we poslama garşy bejermek bilen) ýasalýar we iş stolunyň gurluşyna we toplumlaýyn dolandyryş işine eýe.

2. Elektrik operasiýasyna gözegçilik edilmeýär we gidrawlik stansiýa gidrawliki stoluň esasy kabinetine ýerleşdirilýär.Umumy gurluşy ykjam we utgaşdyrylan, ýerleşişi owadan we sahy, amaly mümkinçiligi güýçli we 4-6 adam üçin synag üçin ulanylyp bilner.

3. loadük maşynynyň doly metal gurluşy hakyky önüme görä azalýar.Synag wagtynda, gidrawlik ulgam enjamy tejribe talaplaryna laýyklykda işletmek üçin işjeňleşdirilýär.

4. machineükleýiş maşyny, okuwçylaryň synagda enjamyň her böleginiň gurluşyna we iş ýörelgesine çuňňur düşünip bilmekleri üçin, enjamyň hakyky iş şertlerini hakykatdanam görkezip bilýän hakyky gurluşa we peseldilen masştabyna görä ýasalýar.

5. Synag gözegçiligi el bilen dolandyryşy we awtomatiki dolandyryşy kabul edýär.

6. Synag bölekleri basyşa çydamly şlanglary kabul edýär we basyş 25Mpa ýetip biler.

7. Üç fazaly syzmakdan goramak bilen, çykyş naprýa; eniýesi 380V / 220V, ýere syzýan tok 30mA-dan geçende tok üpjünçiligi kesiler;elektrik gözegçiligi enjamyň nädogry işlemeginiň öňüni almak üçin DC 24V elektrik üpjünçiligini we aşa woltly gorag bilen kabul edýär.

Okuwyň mazmuny

1. Gidrawlik ýükleýiş enjamlarynyň görkeziş gözegçiligi
1) loadüklemek üçin, çelek ýüklenenden soň, roker silindri çelegi tersine öwürmek we ýokary götermek üçin uzalýar;
2) düşürmek amaly, çelegi düşürmek (rokeri çelegi öwürmek üçin yza çekilýär) we gülläp ösýär.

2. Programmirläp bolýan gözegçilik ediji (PLC) elektrik dolandyryş synagy: maşyn-elektrik-gidrawliki integral dolandyryş synagy.
1) PLC görkezme programmirleme, merdiwan diagrammasy programmirleme okuwy;
2) PLC programma üpjünçiligini öwrenmek we ulanmak;
3) PLC bilen kompýuteriň arasynda aragatnaşyk we onlaýn düzediş;
4) Gidrotehniki dolandyryşda PLC-iň ulanylmagy we dolandyryş shemasynyň optimizasiýasy.

zhi-yang-she-bei

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň