Buldozer simulýasiýa okuw modeli

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKTTJ

Motor:AC380V

Kuwwaty:1.5KW 1500r / min;

Üýtgeýän üýtgeýän nasos:bahalandyrylan akym 8ml / r;

Bahalandyrylan basyş:6.3Mpa;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Buldozer simulýasiýa okuw modeli

Görnüşi:HKTTJ

Motor:AC380V

Kuwwaty:1.5KW 1500r / min;

Üýtgeýän üýtgeýän nasos:bahalandyrylan akym 8ml / r;

Bahalandyrylan basyş:6.3Mpa;

Buldozer simulýasiýa okuw modeli

Aýratynlyk

Buldozerler köplenç ýer işlerinde ulanylýan in engineeringener tehnikasydyr.Esasan ýeri tekizlemek, gurluşyk meýdançasyny tekizlemek, boş materiallary ýygnamak we iş meýdanyndaky päsgelçilikleri aýyrmak üçin ulanylýar.Gidrawlik buldozer simulýasiýa modeli kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, amatly işlemegiň we uzak aralyga işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Maksady okuwçylary işjeň pikirlenmäge, dizaýny täzelemäge we okuwçylaryň hemmetaraplaýyn dizaýn ukybyny we amaly ukyplaryny ösdürmäge ugrukdyrmakdyr.Giňişleýin synag synag platforma enjamlarynyň täze görnüşi.

1. Elektrik operasiýasyna gözegçilik gapdalda ýerleşýär we gidrawlik stansiýasy gidrawlik platformanyň düýbünde ýerleşdirilýär.Umumy gurluş ykjam we utgaşdyrylan, owadan we güýçli.

2. Okuw enjamy sowuk rulon polatdan ýasalýar (mat pürküji boýag bilen bejerilýär);

3. Gidrawlik buldozer, fiziki gurluşyna we peseldilen masştabyna laýyklykda ýasalýar, bu enjamyň hakyky iş şertlerini hakykatdanam görkezip bilýän, okuwçylar her bir mehaniki komponentiň gurluşyna we iş ýörelgesine düşünip bilerler. tejribe;

4. Komponentler basyşa çydamly şlanglary, gidrawlik komponentleri Hytaýda içerki markalary, nasos stansiýasy üýtgeýän görnüşli nasoslary kabul edýär.

5. Üç fazaly syzmakdan goramak, syzmakdan goramak bilen çykyş naprýa 38eniýesi 380v, 50Hz, elektrik gözegçiligi enjamyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin DC 24v kabul edýär;

Okuwyň mazmuny

1. Gidrawlik geçirişiň we komponentleriň gurluşy we iş ýörelgesi;

2. Gidrawlik buldoz enjamlarynyň görkeziş gözegçiligi synagy;

3. Gidrawlik buldozeriň görkeziş gözegçiligi

4. Gidrawlik buldozeriň gyryş hereketi;

5. Gidrawlik buldozeriň ýerüsti hereketi;

6. Gidrawlik buldozeriň düşüriş hereketi;

7. Gidrawlik buldozer boş bolanda gaýdyp gelýär;

20220425125553

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň