Buldozer simulýasiýa okuw modeli

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:HKTTJ

Motor:AC380V

Kuwwaty:1.5KW 1500r / min;

Üýtgeýän üýtgeýän nasos:bahalandyrylan akym 8ml / r;

Bahalandyrylan basyş:6.3Mpa;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Buldozer simulýasiýa okuw modeli

Görnüşi:HKTTJ

Motor:AC380V

Kuwwaty:1.5KW 1500r / min;

Üýtgeýän üýtgeýän nasos:bahalandyrylan akym 8ml / r;

Bahalandyrylan basyş:6.3Mpa;

Bulldozer simulation training model

Aýratynlyk

Buldozerler köplenç ýer işlerinde ulanylýan in engineeringener enjamlarydyr.Esasan ýeri tekizlemek, gurluşyk meýdançasyny tekizlemek, boş materiallary ýygnamak we iş meýdanyndaky päsgelçilikleri aýyrmak üçin ulanylýar.Gidrawlik buldozer simulýasiýa modeli kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, amatly işlemegiň we uzak aralyga işlemegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Maksady okuwçylary işjeň pikirlenmäge, dizaýny täzelemäge we okuwçylaryň hemmetaraplaýyn dizaýn ukybyny we amaly ukyplaryny ösdürmäge ugrukdyrmakdyr.Giňişleýin synag synag platforma enjamlarynyň täze görnüşi.

1. Elektrik operasiýasyna gözegçilik gapdalda ýerleşýär we gidrawlik stansiýa gidrawlik platformanyň düýbünde ýerleşýär.Umumy gurluş ykjam we utgaşdyrylan, owadan we güýçli.

2. Okuw enjamy sowuk togalanan polatdan ýasalýar (mat pürküji boýag bilen bejerilýär);

3. Gidrawlik buldozer, fiziki gurluşa we peseldilen masştabyna görä ýasalýar, ýerdäki işleýşi simulirlemek üçin, enjamyň her iş mehanizminiň gurluşyna we iş ýörelgesine talyplar düşünip biler ýaly, enjamyň hakyky iş şertlerini hakykatdanam görkezip biler. tejribe;

4. Komponentler basyşa çydamly şlanglary, gidrawliki komponentleri Hytaýda içerki markalary, nasos stansiýasy üýtgeýän vane nasoslaryny kabul edýärler.

5. Üç fazaly syzyşdan goramak bilen, syzmakdan goramak bilen çykyş naprýa 38eniýesi 380v, 50Hz, elektrik gözegçiligi enjamyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin DC 24v, aşa wolt we aşa köp gorag bilen kabul edýär;

Okuwyň mazmuny

1. Gidrawlik geçirişiň gurluşy we iş ýörelgesi;

2. Gidrawlik buldozing enjamlarynyň görkeziş gözegçiligi synagy;

3. Gidrawlik buldozeriň görkeziş gözegçiligi

4. Gidrawlik buldozeriň gyryş hereketi;

5. Gidrawlik buldozeriň ýerüsti hereketi;

6. Gidrawlik buldozeriň düşüriş hereketi;

7. Gidrawlik buldozer boş bolanda gaýdyp gelýär;

zhi-yang-she-bei

Enjamlar

Surat diwary

zhi-yang-he-zuo

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-yan-fa

Ylmy barlaglar

zhi-yang-he-zuo1

Gol çekmek dabarasy

zhi-yang-shi-zi

Mugallymlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň