Biz hakda

logo2

Beifang okuw esbaplary

1993-nji ýylda esaslandyryldy we ABŞ-nyň Keýman şäherinde hasaba alyndy.30 ýyl töweregi okuw esbaplaryna we enjamlaryna bagyşlanan 13,000 inedördül metr okuw esbaplarynyň önümçilik we tejribe bazasy bar.Iki hünärli mugallymlary taýýarlamak bazasy.Okatmak, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat etmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Milli derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Sanly kämilleşdiriş we akylly öwrülişik ulgam çözgütlerini, akylly enjamlary we önümçilik programma üpjünçiligini üpjün edýär.

Tehnologiki innowasiýa

Müňe golaý milli patenti özbaşdak gözledi we ösdürdi we awtoulag ylmy bilimleri we saparlary üçin okuw bazasyna öwrülen täze energiýa ulagy tejribe merkezini gurmak üçin ummasyz köp maýa goýdy.Täze energiýa ulaglaryndan, adaty ýangyç ulaglaryndan we akylly torly ulaglardan başlap, akylly awtoulaglar pudagynda “önümçilik, öwretmek we gözleg” üçin ýokary hilli platforma döretmek üçin ussatlyk, senagat robotlaryny, akylly önümçilik, awtomatlaşdyryş, CNC-ni giňeltmegi dowam etdirýär. tehnologiýa, senagat interneti, zatlaryň senagat interneti, 5G amaly, akylly bina, demir ýol tranziti we beýleki hünär ugurlary.

  • certificate (1)
  • certificate (2)
  • certificate (3)
  • certificate (4)
  • certificate (5)
  • certificate (6)

Hünärment kollejleriniň hünär gurluşyk zerurlyklaryna ünsi jemläp, akylly bilim bermek bilen, awtoulag okuw esbaplaryny, okuw meýilnamasynyň dizaýnyny, okuw kitaplaryny doly düzmek, onlaýn kurslary goldamak, mugt mugallymlary taýýarlamak, önümçiligiň önümçiligi we satuw integrasiýasy we gözleg we ösüşi üpjün edýär. bilim hyzmatlary.Chinaüzlerçe orta we ýokary hünär kollejleri üçin awtoulag okuw otaglary üçin ýöriteleşdirilen çözgütleriň doly toplumyny üpjün etmek üçin Hytaý Awtoulag Tehnologiýa Gözleg Merkezi we Bilim ministrliginiň hünär bilim bölümi bilen hyzmatdaşlyk ediň.

xiao-qi-he-zuo-(2)
xiao-qi-he-zuo-(5)
xiao-qi-he-zuo-(3)
xiao-qi-he-zuo-(6)
xiao-qi-he-zuo-(4)
xiao-qi-he-zuo-(7)

Korporatiw görüş

Beifang okuw esbaplary gözleg we barlag merkezi elmydama "Jemgyýet bilen ýüzbe-ýüz bolmak we jemgyýete hyzmat etmek" mekdebiniň syýasatyny ýöredip, müşderilere ygtybarly önümler bilen tüýs ýürekden üpjün edýär, gowy satuw we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döredýär we dünýä derejesinde bilim-bilim gurmaga çalyşýar. - ýokary hilli önümleri döretmek arkaly birleşdirilen paýhas bilim ekologiki platformasy.Bilim çeşmeleri okatmagy has täsirli edýär.Global agent işe almak dowam edýär!